આ છે ગુજરાતની ફેમસ 12 પટેલ Lady સિંગર, કોયલ જેવા અવાજથી મચાવે છે ધમાલ

ભજન-સંતવાણીને ગુજરાતની સંસ્કૃતિ સાથે અજોડ નાતો છે. લોકસાહિત્ય અને ભજન ક્ષેત્રે આજે ગુજરાતના ઘણા કલાકારો સારૂ યોગદાન આપી રહ્યાં છે. દરેક ક્ષેત્રની જેમ સિંગીગ ક્ષેત્રમાં પણ હવે મહિલાઓ આગળ આવી છે. આજે અમે ગુજરાતની 11 પટેલ મહિલા સિંગર વિશે માહિતી આપી રહ્યા છીએ. જેઓએ નાની ઉંમરમાં સિંગીગ ક્ષેત્રે પોતાની એક અલગ ઓળખાણ ઉભી કરી છે. ભજન, ભક્તિ સોન્ગ અને સ્ટેજ શો તેમજ વીડિયો આલ્બમ દ્વારા સિંગીગની શરૂઆત કરનાર આ પટેલ મહિલા ગાયકો કોયલ જેવા સૂરીલા સ્વરના કારણે જાણીતી બની છે.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

One Response

  1. Mihir PATEL 7th January 2018

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!